Zapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleníchZapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleních
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ve spolupráci s Centre for Mental Health and Substance Abuse – University of South-Eastern Norway pořádá SEMINÁŘ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST na téma Zapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleních – zkušenosti a další rozvoj.
  
V České republice aktuálně působí na pracovní pozici „peer konzultant“ přibližně 100 osob. Peer konzultanti působí v týmech sociálních služeb a v psychiatrických nemocnicích, nejsou však zatím zapojeni přímo do akutní péče. První ucelené zkušenosti s tímto typem podpory mají ve Velké Británii, Nizozemí a Norsku.

Protože usilujeme o rozvíjení dobré praxe, snažili jsme se získat inspiraci v zahraničí, kde tyto zkušenosti mají. Podařilo se nám navázat spolupráci s Centre for Mental Health and Substance Abuse – University of South-Eastern Norway, kde peer konzultanty do akutní péče zapojují. Na základě této spolupráce pořádáme s norským partnerem seminář pro odbornou veřejnost. Obsahem semináře bude sdílení zkušeností, dobré praxe i případných rizik při zapojování peer konzultantů do péče na akutních odděleních psychiatrických nemocnic.
 
Kdy: 22. 11. 2019, 9:00 – 17:00
Kde: Prostor39, Řehořova 33/39, Praha 3, 130 00
 
Přihlásit se můžete na e-mailu michlova@cmhcd.cz, kontaktní telefon +420 774 393 704
 
 

PROGRAM SEMINÁŘE

Program je možné shlédnout zde: Program Zapojení peer konzultantů (21.-22.11.)


Po celý den bude zajištěno konsekutivní tlumočení.

9:00 – 9:30
  • Přivítání, krátké představení tématu a dvoudenní návštěvy z Norska
  • Zapojování peer konzultantů do služeb v ČR, shrnutí základních poznatků z předešlého dne – Pavel Říčan
9:30 – 10:00 – Marek Páv nebo Martin Hollý
  • PN Bohnice „uprostřed změn“ – zavádění nových prvků do péče, jak jsou do péče zapojeni peer konzultanti
10:00 – 11:00 – Marit Borg, Bengt Karlsson
  • Představení nemocniční péče v Norsku 
  • Představení procesu zapojování peer konzultantů do nemocniční péče – jak začínali, kde jsou teď
  • Prostor pro dotazy
11:00 – 11:15 přestávka

11:15 – 12:15 – Bengt Karlsson, Monika Landsverk
  • Role peer konzultanta v akutní péči – příprava na tuto pozici, konkrétní náplň práce, spolupráce v týmu, podpora, jaké výzkumy proběhly, jakou výzkumnou strategii lze doporučit?
  • Prostor pro dotazy
12:15 – 13:15 - Oběd

13:15 – 16:00 - Pavel Říčan
  • Workshop – Příležitosti a bariéry v zapojování peer konzultantů do akutní péče v ČR
16:00 – 17:00 – Pavel Říčan, Marit Borg, Bengt Karlsson, Monika Landsverk
  • Shrnutí důležitých témat