Léčba

Neurotické poruchy lze léčit jak psychoterapeuticky (individuální, skupinová, rodinná nebo kognitivně behaviorální terapie), tak farmakoterapeuticky (antidepresiva nebo anxiolytika). Psychofarmaka zpravidla působí dříve. Psychoterapie je náročnější, její výsledek je však trvalejší. U těžších úzkostných poruch je však optimální kombinace obou přístupů.

Cíle léčby
Cílem léčby neurotických poruch je návrat postiženého z nesvobodného světa neurotických příznaků do plnohodnotného svobodného prožívání reality. Časným cílem je zmírnit nebo odstranit příznaky poruchy a změněné chování. Dále pak pomoci postiženému změnit životní situaci, pokud je neurotickou poruchou postižená nebo s ní souvisí.
Z dlouhodobého hlediska je cílem zabránit novému vzniku příznaků, ale i druhotným negativním důsledkům, jako je zneužívání alkoholu, léků na uklidnění nebo na spaní či jiných návykových látek. Důležité je také předejít depresi, která často neurotické poruchy komplikuje.

Zajímají vás další informace k antidepresivům a anxiolytikům?