Poradna


Vítejte na stránkách poradny Stopstigma. Jejím cílem je destigmatizace a odborně garantované poradenství v oblastí duševního zdraví a nemoci. Můžete se zeptat psychiatra, psychologa, sociálního pracovníka nebo peer poradců - lidí s vlastní zkušeností s duševní  nemocí. 
Odpovědi psychiatra a psychologa od 1. května 2018 vznikají v rámci projektu VIZDOM Národního ústavu duševního zdraví a jsou zde publikovány se svolením této organizace.
Poradna je anonymní, e-mail slouží pouze pro zaslání odpovědi. Zároveň jsou všechny dotazy a odpovědi na ně automaticky zobrazeny na těchto stránkách. 
Na Vaše dotazy odpovídáme zpravidla do 7 dnů.
Nejedná se o krizovou službu, pokud hledáte naléhavou pomoc, použijte prosím některý z kontaktů zde.
Více informací o poradně.
 

Vyberte sekci

Psychiatr Psycholog Sociální pracovník
    Jste v krizi?

 

           

Poradenský tým

Lenka Lenka Posledních 8 let pracuji v neziskové organizaci zabývající se péčí o duševně nemocné jako socioterapeutka a organizační vedoucí. Moje psychické problémy (diagnóza bipolární porucha) mě donutily opustit kariéru hlavní ekonomky a vedoucí projektů v renomovaných společnostech. Napsala jsem několik knih a našla jinou cestu, která mě naplňuje mnohem více. V roce 2014 jsem prošla výcvikem pro peer lektory (lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) v Centru pro rozvoj duševního zdraví. Mám zkušenosti nejen s bipolární poruchou, ale i s jinými psychickými problémy, se kterými se setkávám nejen u svých klientů, ale i u některých přátel. Práce peer pracovníka mě velmi naplňuje především v tom, že mohu předat své zkušenosti v oblasti zvládání duševních nemocí, přesvědčení, že uzdravení (recovery) je možné a že psychická porucha může mít dokonce i pozitivní smysl.
Celý tým poradny >>