Poradna

Psychiatr Psycholog Sociální pracovník
    Jste v krizi?

 

Vítejte na stránkách poradny Stopstigma.

Jejím cílem je destigmatizace a odborně garantované poradenství v oblastí duševního zdraví a nemoci. Můžete se zeptat psychiatra, psychologa, sociálního pracovníka nebo peer poradců - lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí. 

Poradna je anonymní, e-mail slouží pouze pro zaslání odpovědi. Zároveň jsou všechny dotazy a odpovědi na ně automaticky zobrazeny na těchto stránkách. Na Vaše dotazy odpovídáme zpravidla do 7 dnů.

Nejedná se o krizovou službu, pokud hledáte naléhavou pomoc, použijte prosím některý z kontaktů zde.
Odpovědi psychiatra a psychologa od 1. května 2018 vznikají v rámci projektu VIZDOM Národního ústavu duševního zdraví a jsou zde publikovány se svolením této organizace.

Více informací o poradně.

Poradenský tým

Jana Ottová Jana Ottová Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2011 dosud pracuje jako psycholog v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kde působí na odděleních akutní i následné psychiatrické péče a částečně i v centru krizové intervence. Pracuje s klienty s diagnózami z oblasti psychóz, poruch nálady, s poruchami osobnosti, zkušenosti má i z oblasti léčby závislostí. Obsahem její práce je psychologická diagnostika a psychoterapie skupinová i individuální. Ve své ambulantní praxi pracuje především s klienty s úzkostnými obtížemi, depresemi, ale také s klienty ve vztahových krizích a náročných životních situacích.

 


Celý tým poradny >>