Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Moldavsku

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ve spolupráci s hlavním partnerem v Moldavsku, Člověkem v tísni, působí v Moldavsku již od roku 2015 díky projektové činnosti, která je zaměřená na transformaci ústavní péče pro duševně nemocné a mentálně handicapované.
 
Cílem našeho působení je přesun klientů ústavů do chráněných bydlení, poskytování jim kvalitních služeb, integrovat je do společnosti. Zároveň bojujeme se stigmaty duševního onemocnění, zavádíme pozice tzv. peer ambasadorů, kteří budou o svém postižení referovat mezi veřejností či na školách. Místním odborníkům předáváme zkušenosti z českého prostředí díky českým odborníkům na supervize, metodickou podporu, transformaci systému z legislativního pohledu.

 

Aktivity:
  • Metodická podpora a supervize pracovníkům chráněných bydlení
  • Vzdělávání pro pracovníky Národní agentury pro sociální asistenci
  • Vzdělávání odborníků v oblasti zotavení z duševní nemoci, překonávání bariér v začleňování  duševně nemocných do společnosti
  • Návštěvy v ústavech ze strany vyškolených odborníků a vypracování doporučení pro přesun duševně nemocných do chráněných bydlení
  • Poskytování konzultací pracovníkům ústavů ohledně práce s lidmi s duševními poruchami
  • Vytvoření koncepce komunitních služeb pro duševně nemocné v rámci transformace ústavů
  • Zavedení pozice peer ambasadorů, kteří přednáší na školách a pro veřejnost
  • Letáky a video spoty zaměřené na překonávání předsudků o duševním onemocnění
  • Tvorba metodických materiálů zaměřených na chráněná bydlení a transformaci ústavní péče
Do projektu jsou zapojeni čeští odborníci:
MUDr. Jan Pfeiffer - odborník na proces deinstitucionalizace a transformace
Mgr. Pavel Říčan - odborník na propojování sociální a zdravotní péče
Mgr. Jan Paleček - odborník supervizor
Mgr. Myroslava Bubela - odbornice na metodickou podporu
Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová - odbornice na metodickou podporu

Období realizace: 1.6.2019 - 31.12.2021
Finanční zdroje: Česká rozvojová agentura
Na realizaci projektu se podílíMinisterstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany Moldavské republikyČlověk v tísniKeystone MoldovaTrimbos Moldova

Kontaktní osoba:
Martina Kratochvílová
email: kratochvílova@cmhcd.cz
Tel. 774 427 376

Fotografie novináře Tomáše Vlacha z návštěvy ústavů v Badiceni a Cocieri a chráněných domů
Tisková zpráva k projektu
Moldavští odborníci v České republice
Návštěva ústavu sociální péče v Balti