Jak připravit a vést kurzy zaměřené na zotavení: lektorské dovednosti

Lektoři: Zdeněk Císař, MUDr. Magda Dosbabová, Petra Kubinová, Bc. Eliška Kvasničková, Mgr. Juraj Marendiak, Kateřina Obšilová
Rozsah: 24 hodin / 45 min. (3 dny po 6-8-6h + samostudium)
Časový rozvrh: 9.00 - 15.00 (1. a 3. den), 9.00 - 17.00 (2. den)
Akreditace: MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: 

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách poskytují v rámci své praxe celou řadu edukačních aktivit pro lidi s duševním onemocněním a jejich blízké (vzdělávací kurzy, workshopy, přednášky, semináře apod.). Vytvoření a realizace úspěšné edukační aktivity vyžaduje specifickou sadu znalostí a dovedností. Často přehlížená je přitom dovednost vést tyto aktivity partnerským způsobem, tak, aby maximálně podpořily proces zotavení u klientů služeb nebo jejich blízkých. Cílem kurzu je mimo jiné připravit účastníky na přenesení tohoto principu nejen do vzdělávacích aktivit, ale i do roviny individuální spolupráce s klienty a jejich blízkými. Klíčovým benefitem je učení se od sebe navzájem, což přispívá ke zplnomocnění účastníků vzdělávání a k pestrosti výuky.

Osnova kurzu:

1. DEN: Úvod do lektorských dovedností (6 výukových hodin):

  • Etické rozměry a přínosy výuky založené na principu peer-to-peer (etický kodex lektora).
  • Jak vytvořit prezentaci a jak prezentovat (příprava, dovednosti přednášejícího, srozumitelnost výkladu, řeč těla, možná úskalí…).
  • Zakončení výukového dne (inspirace pro praxi).

SAMOSTUDIUM (mezi 1. a 2. výukovým dnem): Příprava vlastní prezentace na základě poznatků a dovedností získaných během prvního dne.

2. DEN: Tvorba vzdělávacích aktivit (8 výukových hodin):
  • Zásady tvorby aktivit (postoje, znalosti, dovednosti).
  • Zásady pro poskytování zpětné vazby.
  • Prezentační dovednosti účastníků: prezentace, které si účastníci připravili v rámci samostudia + zpětná vazba od ostatních.

3. DEN: Koncept zotavení ve vzdělávání (6 výukových hodin):
  • Cvičení: základní principy zotavení: naděje, kontrola a příležitosti.
  • Zásady sdílení vlastní zkušenosti.
  • Modelové situace a nácvik facilitace.

Kurz účastníkům přinese:

Účastníci získají přehled o etice a principech vedení edukačních programů. Naučí se připravit kurz/workshop/seminář z hlediska jeho cílů a připravit k němu podklady (powerpointové prezentace, pracovní listy apod.) Osvojí si prezentační dovednosti, dovednosti spojené s facilitací výukové skupiny a s poskytováním konstruktivní zpětné vazby. Získají přehled a průpravu v reflektování vlastních zkušeností s duševní nepohodou a cíleném využívání těchto zkušeností (experiential knowledge) při vedení edukačních aktivit.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a vypracování zadaného úkolu v průběhu samostudia (prezentace).

 Přihlásit na kurz