Ukončené projekty

2020

Podpora duše II - Klíčová aktivita 3 - Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví

Rozvoj psychosociální rehabilitace podle modelu CARe

2019

Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Moldavsku

Systematická podpora peer konzultantů v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Podpora rodinných příslušníků duševně nemocných pacientů psychiatrických lůžkových zařízení

2018

Podpora transformace v Moldavsku 2018

2017

Komunitní centrum pro Zotavení

Podpora neformálních pečovatelů duševně nemocných

2016

Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci

Rozvoj a zkvalitnění sociální práce s lidmi s duševním onemocněním ve veřejné správě

Podpora FACT modelu v České republice

Konference Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním

2015

Stopstigma.cz se zapojením peer poradců

Podpora transformace v Moldavsku

Trénink trenérů v metodě psychosociální rehabilitace CARe

Vzdělávání a trénink osob s duševním onemocněním na pozici peer konzultant

Integrace peer konzultantů na oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice
 

2014

Vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v přístupu k lidem s duševním onemocněním

Vzdělávání pro zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním

Komplexní vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných

2013

Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševního zdraví

Rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb NNO Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 

2012

Definice kompetencí jednotlivých profesí pro zařízení komunitní péče a vytvoření vzdělávacího programu (Biennial Collaborative Agreement)

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ (2012- 2014)

Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí) (2012)

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné (2012 – 2014) – Přenos inovací ze zahraničí 

2011

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním

Vzdělávání v integrovaném přístupu k osobám s duální diagnózou 

2010

Podpora rozvoje komunitní regionální péče v České republice (Biennial Collaborative Agreement)

Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševní onemocněním na území Karlovarského kraje“

INDIGO (International Study of Discrimination and Stigma Outcomes) – Výzkum stigmatu a diskriminace z důvodu diagnózy duševního onemocnění 

2009

Pilotní model péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji

Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Edukační příručky pro pomoc dětem duševně nemocných rodičů

Provozování a zvýšení publicity webových stránek www.stopstigma.cz a on-line poradny v rámci boje s diskriminací duševně nemocných 

2008

Péče o pacienty v těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře 

2007

Vzdělávání odborníků v oblasti komunitní péče a rozvoj týmu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví

The Children´s High Level Group (CHLG)

Ústavní léčba, lidská práva a hodnocení péče (Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment – ITHACA) 

2006

Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné (První optimální model transformace psychiatrické léčebny)

Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a psychiatrů v problematice komunitní (intermediární) péče o duševně nemocné

Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře 

2005

Celoživotní vzdělávání sester v oblasti rehabilitace a terénní práce v psychiatrii

Psycho RES.C.U.E. – Psychiatrická residenční péče - aktualizace a obohacení dovedností a kompetencí komunitního pracovníka LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Vývoj a standardizace posuzovacích nástrojů k hodnocení účinnosti komunitní psychiatrické péče

Podpora celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných SYMPATHEA, o.p.s.

Obecné prosazování zájmů duševně nemocných a podpora uživatelské advokacie (Mainstreaming Mental Disability Policy) 

2004

WHO - smlouva o spolupráci (BCA - Biennial Collaborative Agreement)

Implementace koncepce oboru psychiatrie z pohledu ambulantní péče

Projekt Změna 

2003

Matra III – Rozvoj péče o duševně nemocné orientované na klienta pomocí souhrnného programu vzdělávání

Veřejné zdraví – Lidská práva a péče o duševní zdraví v České republice

2002

Apel I, II - Audit práv a etiky léčby v psychiatrických léčebnách

2001

Zdravotnická prevence kriminality

Vznik a podpora Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS)

Podpora a rozvoj VIDA center

2000

1999

Matra II - Humanizace psychiatrických léčeben v České republice - projekt propojování lůžkové a mimolůžkové péče

Vznik a podpora Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS)

1998

Projekt spolupráce psychiatrických léčeben s mimonemocniční péčí (1998)

1997

Program East to East

1996

Integrovaná komunitní a primární péče

Vznik a podpora České asociace pro psychické zdraví (ČAPZ)

1995

Matra I –Terénní modely propojené komunitní péče o duševně nemocné - projekt regionální komunitní péče